Erzurum Büyükşehir Belediyesi Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Düzenledi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla “Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı” düzenledi.

‘Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı’nın açılış konuşmalarını Vali Vekili Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ünal İnci yaptı.

Daha sonraki bölümde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ “Erzurum’da kentsel dönüşüm çalışmaları”, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın “Depreme Dayanıklı Bir Gelecek için Geleceği İnşa Et”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç “Deprem Dirençli Kentleşmeye Jeofizik Bakış”, Erzurum Deprem Araştırma Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer “Erzurum’da Yürütülen Deprem Araştırmaları ve Deprem Zararlarının Azaltılması İçin Öneriler”, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde Dr. Akın Kürçer “Erzurum’da Bulunan Diri Fayların Paleosismolojik Araştırması” ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Mehmet Sabri İnce deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm ile ilgili genel bir değerlendirme yaptı.

Programın öğleden sonraki bölümünde ise Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy moderatörlüğünde, “Erzurum Özelinde Deprem, Zemin ve Yapı İlişkisi Kentsel Dönüşüm Masa Çalıştayı” yapıldı.

“Ekonomik, sosyal ve fiziksel direnç”

Çalıştayda deprem dirençli kentsel dönüşüm 3 ana başlıkta alındı. Deprem öncesi ve sonrası bakış açısından ekonomik olarak dirençli başlığında; arazi kıtlığı – rantı, kamulaştırma, finansman ve alternatif gelir kaynakları sıralandı. Sosyal olarak dirençli başlığında; farkındalık – denetim, kurumsal koordinasyon, sosyal sorumluluk, sivil toplum, mesleki eğitim ve insan kaynağı kapasitesi başlıkları ele alındı. Fiziksel olarak dirençli başlığında ise mekansal planlama, yer seçimi, zemin, yapı-bina ve toplanma alanları konuşuldu.

“Erzurum’daki binaların envanteri çıkarıldı”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediye olarak bir laboratuvar oluşturduklarını ve zemin, bina inceleme ve rapor hazırlama konusunda çalıştığını belirterek, “Neticede biz de çok önemli fayların bulunduğunu, her an bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz bilinciyle süratle nasıl kararlar alırız, neler yapabiliriz, bu depremi en az zayiatla nasıl atlatabiliriz diye bu dördüncü çalıştayımız. Derler ki deprem öldürmez ihmal öldürür. Bu vesileyle ülkemiz bir deprem kuşağında bulunuyor. Yüzde 70 ülkemizin toprağı birinci deprem kuşağında. Böyle olması dolayısıyla biz kendi şehrimiz açısından bu işe önem gösteriyoruz, yapacağımız binaları nasıl yapalım, tedbiri nasıl alalım diye buradaki heyetten önemli raporlar bekliyoruz. Tabi sadece belediye olarak altından kalkmamız mümkün değil. Yapı stokumuzu elden geçirdik. Şu anda binalarımızın yapım tarihi itibarıyla hepsinin envanterini çıkardık. Bir yandan yıkıma başlayıp bir yandan yapımını tamamlamamız lazım” dedi. – ERZURUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x